Dreptul Uniunii Europene

Recunoscută ca o instituție de excelență în domeniul juridic, Universitatea din Londra este una dintre  cele mai mari și respectabile instituții din lume. Ea oferă oportnunitatea ca studenții din întreaga lume  să studieze  masterate în drept încă din 1925. Programele de  Master în Drept International au fost concepute  de către personalul academic din cadrul departamentelor de drept de la universitățile Queen Mary și Colegiul Universitar din Londra, ambele având o foarte mare  reputație, fiind clasificate ca Universități de 5 stele. Evaluarea se face la aceleasi standarde ca și a celor din Londra.

Accesul este un principiu cheie.- Nu este necesar să deții o diploma de licenta în drept pentru a aplica. Cei care  doresc să se înscrie fără o diplomă de licență trebuie să înceapă de la nivelul obținerii certificatului în drept și apoi să progreseze.

Dacă ești avocat , absolvent al facultății de drept sau profesezi în alt domeniu decât dreptul, dacă dorești să îți dezvolți cariera, acest program este o opțiune care ți se potrivește.

Structură

Exporturile în termenii dreptului englez

·contracte FOB  · contracte  CIF · Transferul proprietății și al riscul. Remedii ale cupărătorului și ale vânzătorului

Transportul bunurilor pe mare în dreptul comerțului internațional

· Condițiile de transport și dezvoltarea mijloacelor electronice. Îndatoririle și limitările transportatorului.  Transferul drepturilor și îndatoririlor contractuale în cadrul contractului de transport.

Scrisorile bancare de credit

Contractul dintre beneficiar și furnizorul de credite. 

Convenția Națiunilor Unite în ceea ce privește vânzarile 1980 (CISG)·

· Principii generale ale convenției. Îndatoririle vînzătorului și ale cupărătorului

Aceste secțiuni trebuie abordate în ordine

 Bibligrafie: 
Michael Bridge, The International Sale of Goods: Law and Practice 2nd ed (Oxford: Oxford
University Press, 2007), ISBN: 9780199273584

Paul Todd, Cases and Materials on International Trade Law (London: Thomson–Sweet & Maxwell, 2003), ISBN: 9780421827103

Pentru secțiunea B  :
John F. Wilson, Carriage of Goods by Sea 7th ed (London: Longman, 2010),
ISBN: 978140821893

Regulile și infrastructura  arbitrajului

Delimitări, definițe și natura juridică . Infrastructura instituțională . Constituția , drepturile omului și arbitrajul

Contractul de arbitraj · Autonomie, tipuri și aplicarea legii  ·   Validitatea ·  Interpretarea contractelor de arbitraj .Formularea clauzelor

Tribunalul  de arbitraj

·Selectarea  și numirea arbitrilor  · Drepturile și îndatoririle arbitrilor ·  Independența și imparțialitaea arbitrilor · Selectarea  și numirea arbitrilor

 Arbitrajul în cazul investițiilor și  arbitrajul specializat

·  Arbitrajul în cazul disputelor legate de investiții . Arbitrajul specializat și combinat  ·  Rezoluția online a disputelor

Prima data se va parcurge secțiunea A

Bibligrafie: 
Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis and Stefan Kröll, Comparative International Commercial Arbitration (The Hague: Kluwer Law International, 2003), ISBN: 9789041115683

Contextul și fundamentele Convenției europene asupara drepturilor omului  ·

Contextul adoptării Convenției Europene asupra drepturilor omului · Dezvoltarea și natura sistemului Convenției ·Relația  dintre Convenție  si alte norme  si mecanisme internationale si europene ·  Interpretarea  și limitarea drepturilor și libertăților Convenției.

Mecanismele Convenției europene a drepturilor omului

Admisibilitatea  ·Procedurile în fața Curții europene a drepturilor omului ·  Natura și efectele deciziilor Curții ·Implementarea deciziilor Curții · Rolul Secretarului general al Consiliului Europei

Drepturile prevăzute în Convenția europeană a drepturilor omului 1·

Interzicerea discriminării ·  Dreptul la viață · Interzicerea torturii, tratamentului inuman și degradant, · Interzicerea sclaviei, dreptul la libertate, securitate, liberă circulație

Drepturile prevăzute în Convenția Europeană a drepturilor omulu (2) ·

Dreptul la viața privată și de familie și dreptul  la căsătorie · Freedom of conscience and religion Libertatea conștiinței și practicii religioase. .  Dreptul la o audiere  corectă și un remediu adecvat

Ordinea :
Secțiunea A trebuie urmată  înaintea  secțiunii B section B; Secțiunile  A și  B trebuie urmate înaintea secțiunii C; Secțiunile  A și  B trebuie urmate înainte de secțiunea D
Bibliografie:

Clare Ovey and Robin White, Jacobs and White: The European Convention on Human Rights 4th ed (Oxford: Oxford University Press, 2006), ISBN: 9780199288106

Dorothy J. Harris and A. R. Mowbray, Cases and Materials on the European Convention on Human Rights 2nd ed (London: Butterworths Law, 2005), ISBN: 9780406977274

Donna Gomien, Short Guide to the European Convention on Human Rights 3rd ed (Strasbourg: Council of Europe, 2005), ISBN: 978928715670

Fundamente Constituționale

·  Ordinea legală a Uniunii Europene  si a  Comunității Europene· Personalitatea legală internațională· Competența expresă·  Competența implicită

Dreptul international si Dreptul Comunității Europene ·

Negocieri, încheieri și implementări ale contractelor internaționale .Contracte mixte  · Efecte ale legislației internaționale asupra Comunitații Europene ·  Relația  dintre Organizația Mondială a Comerțului și legislația Comunității Europene

 

Relații economice externe

· Autonomous measures Măsuri autonome .Politica  Comercială comună ·  Contracte internaționale :  Aria economică internațională ,  Contracte de parteneriat și colaborare,  Contracte de stabilitate  și asociere ,  Contracte Euro- Mediteraneene· Politica de vecinătate europeană 

Relații politice externe

·Politici externe și de securitate comune· Politici europene de securitate și apărare · Relația dintre Comunitatea europeană  si politica externă și de securitate comună. Tratatul de stabilire a Constituției europene 

Ordine : 
Prima dată secțiunea A

Bibliografie
Panos Koutrakos, EU International Relations Law (Oxford: Hart Publishing, 2006), ISBN: 9781841133119

Nigel Foster, Blackstone’s EU Treaties and Legislation 2010-2011 21st ed (Oxford: Oxford University Press, 2010), ISBN: 9780199582396

 Pentru a da examenele în  in:

aplicați înainte de

înscrierea pînă în:

Mai

31 Iulie
(anul anterior )

10 Noiembrie 
(anul anterior)

Octombrie

31 Ianuarie
(același an )

15 Aprilie
(același an )

 

 Taxe - 4 cursuri (totalizând  16 secțiuni) 1-5 ani              £   5000 pe an                   

 
 
 

 

</