Mass Media Televiziune

Productie media(Televiziune) Nivelul4 credite Nivel 4
Unitate fundamentala  1 Proiect individual(dat de catrePearson) 15 4
Obligatorie
Unitate fundamentala 2 Industria media creativa  15 4
Obligatorie
Unitate fundamentala  3 Practica profesionala 15 4
Obligatorie
Unitate fundamentala 79 Practici de televiziune 15 4
Obligatorie
Unitate fundamentala obligatorie 80 Studii de televiziune  15 4
Unitate fundamentala 26 Editare pentru film si teliviziune 15 4
Obligatorie
Unitate optionala 28 Metode investigative in jurnalism 15 4
Unitate optionala  32 Tehnici de interviu si prezentare 15 4
Productiemedia ( Televiziune) Nivelul5  credite Nivel5
 Unitate fundamentala  36 Proiet in colaborare (organizat de Pearson) 15 5
Obligatorie
 Unitate fundamentala  37 Dezvoltare individuala si profesionala  15 5
obligatorie
Unitate de specialitate  39Practici avansate de televiziune 30 5
obligatorie
 Unitate optionala  57  Journalism specializat 15 5
  Unitate optionala 62 Editare si stiri 15 5
  Unitate  optionala 65 Marketing & Promovare 15 5
 Unitate optionala 68 Tehnici narative 15 5

 

PROFESII

 

 

Candidatii  trebuie să indeplineasca cel putin una dintre următoarele conditii: